ION Service

Zaak op Orde kan voor u de ION (inschrijving op naam) verzorgen en onderhouden.

Het doel van de ION database is:

  • Inzicht geven in het werkelijke patiëntenbestand van de huisarts;
  • Vastleggen van het dossierhouderschap;
  • Het vereenvoudigen van het declareren;
  • Het verminderen van betwisting bij declaraties.

De zorgverzekeraar gaat er vanuit dat gedeclareerde inschrijftarieven behoren bij patiënten van de indienende zorgverlener. In geval van een dispuut is de ION-database leidend.

Zaak op Orde verzorgt voor u:
  • Het op basis van een door de huisarts aangeleverd bestand vullen van de ION database;
  • Terugkoppeling van de ingediende regels in de vorm van verschillende rapportages, die via de website van Zaak op Orde kunnen worden opgevraagd
  • Terugkoppeling via een in te lezen bestand waarin ook eventueel niet aangeleverde BSN's worden meegestuurd
  • Het verwerken van eventueel aangeleverde mutaties na de initiële vulling

meer informatie...