Hoe gebruik ik de website van Zaak op Orde

Inloggen

Om gebruik te maken van onze diensten dient u in te loggen op onze website. U heeft hiervoor een email van ons ontvangen met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Om in te loggen klikt u in het hoofdmenu van de website (de zwarte balk) op ' Login'.


Het volgende scherm verschijnt dan:Type uw gebruikersnaam en wachtwoord in en klik daarna op de Login knop. Als u correct bent ingelogd komt u vervolgens op de ' Mijn ZoO' pagina.

Op deze pagina treft u (als u via ons declareert) overzichten aan van de aankomende betalingen. Tevens kunt u hier zien hoe u bij ons bent ingeschreven en kunt u hier eventueel uw wachtwoord en emailadres veranderen. Ook is het menu, nu u bent ingelogd uitgebreid met meer keuzemogelijkheden.

Indienen van een bestand

Om een declaratiebestand op patiŽntenbestand bij ons in te dienen klikt u in het menu op ' Indienen' U ziet dan het volgende scherm:Klik op de ' Browse' knop, u kijgt nu een overzicht van de bestanden op uw computer. Selecteer hier het bestand wat u wilt indienen en klik op OK. De naam van het bestand verschijnt nu in het invulvak op de website. Als dit het bestand is wat u wenst in te dienen klik dan op de ' Upload' knop.

Als het bestand correct ontvangen is wordt dit op de website gemeld.

Overzichten bekijken

Zaak op Orde genereert overzichten over wat er is gedaan met de door u ingediende bestanden.

Alle overzichten hebben dezelfde layout:Bovenaan treft u het rapportnummer en de rapportnaam, daaronder de kolomkoppen. Dan de data van het overzicht, daaronder eventueel een regel met totalen en dan de menuregel. U kunt het overzicht sorteren door op de kolomkop te klikken.


Vaak is het overzicht te lang om helemaal op de website te tonen; De menuregel laat rechts zien welk deel van het rapport u momenteel bekijkt.


In het midden kunt u met de pijltjesknoppen door het overzicht bladeren of naar het begin of eind springen. Ook kunt u aangeven hoeveel regels van het overzicht u tegelijk wenst te bekijken.


Met de zoek knop kunt u zoeken in het overzicht, bijvoorbeeld naar een specifieke patient of verrichting.


De verversknop ververst het rapport


De printknop toont het overzicht in een formaat geschikt om te printen.


De excelknop exporteert het bestand naar excelformaat. U krijgt de vraag of u het bestand wilt opslaan of wilt openen in excel.


Het komt vaak voor dat de data in het rapport blauw ondelijnd wordt getoond. Dit betekent dat er een sub-rapport beschikbaar is. Als u klikt op deze data wordt het sub-rapport in een nieuwe tab of een nieuw window getoond.

Waar vind ik wat?

Zaak op Orde ordent de bestanden die u indient in batches. Een batch is dus een verzameling van bestanden voor een bepaalde periode/soort/afdeling etc.

Batchoverzichten

De meeste overzichten die kunnen worden getoond zijn gebaseerd op een batch. Om dze te bekijken kiest u in het hoofdmenu voor ' Overzichten' /'Batches'. Daarna kiest u in het getoonde overzicht de batch die u wenst te bekijken. Voor een batch worden voor een aantal rapportagecategorieen overzichten gemaakt. Welke categorie u wilt inzien kan u kiezen door het desbetreffende tabblad te selecteren.Andere overzichten

Niet batchgerelateerde overzichten vindt u op de ' Mijn Zoo' pagina, of direct in het ' Overzichten' menu. Het ' Declaratie overzicht' geeft een rekening courant van alle tot op heden verwerkte batches.

Relatie Zis-factuur –ZoO factuur

Om te zien wat Zaak op Orde heeft gedaan met een specifieke factuur uit uw informatiesysteem is er via ' Zoeken' / ' facturen' de mogelijkheid om een specifieke Zis factuur te zoeken. Als de factuur gevonden wordt worden alle door Zaak op Orde op basis van deze factuur gegenereerde facturen getoond.

VZ32 files

Als u een VZ31 bestand indient dan genereert Zaak op Orde, na alle controles een VZ32 bestand. Dit bestand is batch gerelateerd en kunt u dus vinden bij de batch die hoort bij het ingediende bestand. Het batchoverzicht toont een aantal tabs aan de bovenzijde.


Als u klikt op de ' Download Files' tab dan ziet u een overzicht van bestanden wat voor deze batch downloadbaar is.

Instellingen

Rechtsonder op de website, onder Nieuws, vindt u een blokje met ' Instellingen'Hier kunt u snel een selectie aangeven van de overzichten die u wenst te zien. U kunt aangeven welke zorgsoort en welk jaar u wenst te zien. Als u bent ingelogd namens een instelling met meerdere centra kunt u hier tevens selecteren welk centrum u wenst te zien.

Vecozo Certificaat

Zaak op Orde heeft in haar systeem een module die automatisch de voor ION afwijzingen benodigde schermprints maakt. Om deze module ook voor uw declaratie verwerking te kunnen gebruiken is het noodzakelijk dat wij een copie hebben van uw persoonlijke Vecozo certificaat. Vecozo heeft een handleiding gemaakt voor het maken van een dergelijke copie. Deze kunt u hier downloaden.