Privacyverklaring

Zaak op Orde bv is als verwerker verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Doel en grondslag van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens van uw clienten doordat u gebruik maakt van onze diensten.

De grondslag voor de verwerking is de overeenkomst die wij met de zorgverlener hebben afgesloten.

Het doel van de verwerking is het leveren van een declaratieservice.

Persoonsgegevens die wij verwerken

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  • Gezondheid
  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
  • Verzekerdennummer
  • Burgerservicenummer (BSN)

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden
verzameld. Omdat het factuurgegevens betreft houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van gegevens

Wij verstrekken gegevens aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met de zorgverlener
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer,
tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak.
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.

Gegegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om de aan ons verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door zaak op orde bv en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid.

Bovenstaande is beschreven in de bewerkersovereenkomst die u met zaak op orde bv heeft afgesloten.

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij zijn gecertificeerd volgens de ISO27001 en de NEN7510 normen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@zaak-op-orde.nl.

Vragen

Voor verdere vragen over de wijze waarop Zaak op Orde omgaat met persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de directie.